İZTÜ Kariyer Merkezi

Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi İzmir Tınaztepe Üniversitesi öğrencilerinin iş hayatına entegre olmaları, gelecekteki kariyer seçimleri ve profesyonel hayata daha kolay geçiş yapmaları ile ilgili konularda kendilerini yönlendirmek amacı ile kurulmuş bir merkezdir.

Anasayfa

Sıkça Sorulan Sorular

Profesyonel iş yaşamına girmeyi düşünen öğrenciler için; iş arama platformlarında onlara özgeçmiş hazırlama teknikleri sunarak, mülakat aşamaları, profesyonel ilişkiler kurarak iş networkunu geliştirme becerileri gibi konularda konferanslar düzenleyip öğrencilerin iş hayatına hazırlamalarınadestek oluyoruz.

Profesyonel hayat, iş dünyası,işdünyasındakiyaklaşımlar,ilerlemelerveişolanaklarıhakkındaayrıntılıbilgive network sunarak, kendilerine uygun akademik birimler seçmeleri, değişim programları, Yüksek lisans ve doktora eğitimine devam etmeyi planlayan öğrencilereyurtiçiveyurtdışındakiüniversitelerveprogramlarlailgilibilgileriaktarmakve başvuru süreçlerinde destekolmaktayız.

Kariyer ve akademik eğitim planlamalarına ve kararlarına yol göstermek üzere yüksek eğitim, meslek seçimleri, iş dünyası, iş hayatı gibi konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamak üzere danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Mezunların takibi, onlarla iletişimin sağlanması ve kendileriyle ortak etkinlikler düzenlenecektir.Mezunlar Derneği ile koordineli olarak düzenlenecek kariyer günleri, fuarları, firma ziyaretleri, stajlar, yurtdışı öğrenim bursları,vs.yoluylaakademik/işdünyasıilegeliştirilenilişkilerinsonucuolarakmezunların mesleklerini icra edebilecekleri alanlardaki istihdamına katkı sağlanacaktır. Ayrıca girişimci ve kendiişlerini kurmak isteyenler teşvik edilerek destek bulmaları konusunda önerilerde bulunulacaktır.

İş hayatını daha yakından tanımak için uygulama, gönüllü çalışmalar, yarı-zamanlı çalışmalar gibi tecrübe edinebilecekleri uygulamalarda yer almalarına destek oluyoruz.